Rouw en Verlies

Alles verandert als je iemand verliest die je heel dierbaar is.  De wereld schudt op zijn grondvesten. Alle zekerheden vallen weg. Wat je eerst heel belangrijk vond, is nu ineens helemaal niet meer belangrijk. De mensen om je heen gaan gewoon door met de ‘normale’ dingen in hun leven, maar voor jou staat de wereld voor je gevoel stil. Het lijkt alsof jou wereld niet meer past bij de wereld van  je vrienden en collega’s. 

Rouwen is jou proces van aanpassing op die totaal veranderde wereld. Rouwen is  geen ziekte, maar een normale aanpassing aan een verlies.

Dit hoeft niet alleen een verlies door de dood te zijn. Wanneer je ouders gaan scheiden, of je wordt geadopteerd,  je moet vluchten uit je land, of je komt door omstandigheden in een pleeggezin te wonen. Al deze dingen brengen veel onzekerheden met zich mee en ook veel verlies.

Bij rouw komen een aantal belangrijke aspecten naar voren. Deze zijn onder andere de emotionele reactie op het verlies, het aanpassen aan de nieuwe situatie, het betekenis geven aan het verlies en het opnieuw vormgeven  van het levensverhaal. Het is vooral een doorgaand proces waar je in je verdere leven op verschillende manieren mee geconfronteerd zult worden. Er overheen komen is vaak niet de juiste formulering, dat kan niet altijd. Je verandert door de ervaring, en met jou je omgeving. Een deel van de verandering is dat je een nieuwe relatie krijgt met dat- of diegene wat je verloren bent.

Kinderen

Kinderen rouwen voor een groot deel op dezelfde manier als volwassenen. Maar er zijn ook een aantal verschillen. Kinderen ‘verliezen’ ook vaak meer dan volwassenen. Hun veilige thuis is helemaal veranderd. Ze zijn afhankelijk van de volwassenen in hun omgeving. Als de volwassenen niet goed in staat zijn om de kinderen te begeleiden en voor te bereiden, dan hebben kinderen nog niet genoeg ervaring om dit zelf op te pakken.

Rouw wordt bij kinderen vaak zichtbaar door gedrag. Het ene kind reageert enorm emotioneel en een ander kind kan zich juist helemaal terugtrekken. Het gebeurt ook vaak dat kinderen hun rouw ‘uitstellen’, omdat ze zien dat hun ouders het erg moeilijk hebben. Als thuis alles weer rustiger is, dan komen kinderen met gedrag waar je helemaal niet meer op rekent. Bijvoorbeeld als een kind vier jaar na een scheiding van de ouders ineens niet meer  goed kan meekomen op school, of allerlei grenzen op gaat zoeken, terwijl het daarvoor juist zo meegaand was.

   Jongeren

Rouw bij jongeren valt ook vaak niet op, en hier helpen ze zelf stevig aan mee. Ze zullen er wel voor zorgen dat niemand het ziet!

Meer informatie over rouwtaken, rouw bij kinderen en jongeren  www.rietfiddelaers.nl

Begeleiding

Tijdens de begeleiding van kinderen en jongeren maak ik gebruik van verschillende methoden en technieken. Zo heb ik in mijn praktijk veel handpoppen die als spiegel kunnen dienen.  Ik werk ook met andere creatieve werkvormen, zoals schilderen, gedichten maken, stenen bewerken…..en nog veel meer.

Roger en JaNee

handpoppen
%d bloggers liken dit: